Soutěž - SOVA COPY Praha

Soutěž Diplomka 2018 zdarma

Připravili jsme pro Vás soutěž, kde výherce od nás dostane kompletní tisk a vazbu své bakalářské či diplomové práce zcela zdarma. Soutěž bude probíhat do 27.12. letošního roku, tak nezmeškejte.

 
Kompletní výroba bakalářky nebo diplomky úplně zadarmo.
 
 • Získej Bakalářku zdarma

 • bakalářka 2018 zdarma
 • Skoč na Facebook SOVA COPY, najdi soutěžní příspěvek a vyhraj tisk a vazbu své diplomové práce zcela ZDARMA!
 •  

 • Co je potřeba udělat:
 • 1. dát "Like" SOVA COPY stránce
 • 2. dát "Like" soutěžnímu příspěvku
 • 3. napsat k němu komentář: "Hraju o bakalářku zdarma"
 • Získej Diplomku zdarma

 • diplomka 2018 zdarma
 • Skoč na Facebook SOVA COPY, najdi soutěžní příspěvek a vyhraj tisk a vazbu své diplomové práce zcela ZDARMA!
 •  

 • Co je potřeba udělat:
 • 1. dát "Like" SOVA COPY stránce
 • 2. dát "Like" soutěžnímu příspěvku
 • 3. napsat k němu komentář: "Hraju o diplomku zdarma"
 

 Leták soutěž

 

Pravidla Facebook soutěže „Diplomka 2018 zdarma“

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Diplomka 2018 zdarma“ (dále jen „soutěž“) je provozovna SOVA COPY, Chelčického 782/1, 130 00 Praha 3 – Žižkov, kde je provozovatelem Milada Šimová se sídlem Jiráskova 1286, 530 02 Pardubice, IČO: 88355951, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Pardubic (dále jako „pořadatel“ nebo „SOVA COPY“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

 

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 9. 11. 2017 10:00 hodin do 27. 12. 2017 23:59 hodin (vše českého času). Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemním profilu SOVA COPY na Facebooku (https://www.facebook.com/sovacopy/).

 

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci SOVA COPY i ti, kteří zákazníky SOVA COPY nejsou. Každý účastník soutěže musí být zároveň fanouškem Facebook stránky SOVA COPY.

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „výherce“). Každý účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou. Výherce hlavní ceny nemá nárok na získání druhotné ceny.

 

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžící se musí stát či již být fanouškem Facebook stránky SOVA COPY tzn. dá „like“ stránce SOVA COPY pomocí tlačítka „To se mi líbí“.

4.2 Do soutěže se účastník plně registruje okomentováním soutěžního příspěvku. Do komentáře je nutné napsat slogan soutěže: „Hraju o bakalářku zdarma“ nebo „Hraju o diplomku zdarma“ dle druhu příspěvku a práce, kterou potřebuje v roce 2018 vyhotovit a odevzdat.

4.3 Výherce hlavní ceny (cen) bude vylosován automaticky aplikací třetí strany, do losování se započítávají pouze ti soutěžící, kteří splní obě podmínky soutěže tzn. body 4.1 a 4.2. těchto pravidel. Výherce druhotné ceny se stane každý účastník vítězné skupiny, který splní obě podmínky soutěže tzn. body 4.1 a 4.2 těchto pravidel a zároveň není výhercem hlavní ceny.

4.4 Skupinou se rozumí skupina účastníků, která komentovala ke stejnému příspěvku. V soutěži jsou 2 skupiny účastníků: 1. Bakalářská práce (příspěvek „Hraju o bakalářku zdarma“), 2. Diplomová práce (příspěvek „Hraju o diplomku zdarma“). Výherní skupinou se stává ta skupina, která obdrží v průběhu soutěže více soutěžních komentářů (sloganů).

4.5 Sdílení soutěžního příspěvku není podmínkou účasti v soutěži, ale může pomoci v soutěži skupin o druhotnou cenu a SOVA COPY toto nezakazuje ani nepřikazuje.

4.6 Označování osob v komentářích a v příspěvku není podmínkou účasti v soutěži, ale může pomoci v soutěži skupin o druhotnou cenu a SOVA COPY toto nezakazuje ani nepřikazuje.

4.7 V rámci soutěže je přísně zakázána aktivita účastníků soutěže, která by byla v rozporu s dobrými mravy, veřejně pobuřující, protizákonná, proti pravidlům Facebooku či této soutěže, poškozující jméno SOVA COPY a jeho provozovatele či se jakýmkoli nekalým způsobem snaží ovlivnit soutěž, její průběh či výsledek. Pokud bude tako skutečnost zjištěna, provozovatel si vyslovuje právo na okamžité zrušení celé soutěže bez nároku vyhlášení a vydání výher.

 

5. Výhry

5.1 Do soutěže je vložena výhra (výhry):

1x tisk a vazba bakalářské práce – výherce získá tisk a vazbu své vlastní bakalářské práce;

1x tisk a vazba diplomové práce – výherce získá tisk a vazbu své vlastní diplomové práce;

druhotná cena/výhra – 5% sleva – obdrží každý řádný účastník soutěže komentující k příspěvku s více řádnými soutěžními komentáři.

 

6. Podmínky získání výher

6.1 Výhercem se stane 1 soutěžící o bakalářskou práci, 1 soutěžící o diplomovou práci, které vybere systém pro SOVA COPY podle mechaniky popsané v bodě 4.3 těchto pravidel. Počet druhotných výher není omezen.

6.2 Výherce bude vyzván SOVA COPY soukromou zprávou na Facebooku k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude SOVA COPY potřebovat na výběr vítězného komentáře, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.

6.3 Aby mohl výherce získat cenu, musí do SOVA COPY doručit své kontaktní údaje (titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, datum narození, kontakty – telefon, email, druh studia – škola, fakulta). Formulář k tomuto je součástí těchto pravidel jako příloha č. 1. Výherce je povinen osobně podepsat potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) na provozovně SOVA COPY, Chelčického 782/1, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

6.4 Pokud pořadateli výherce nepředá údaje ve vyplněném formuláři pro registraci výhry do 7 dní od výzvy, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

6.5 SOVA COPY je oprávněna zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a komentář a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách. Výherce bude požádán o pořízení fotografie jeho osobně s výhrou, kterou by SOVA COPY mohlo publikovat na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách. Toto může výherce zcela odmítnout.

6.6 Výherce je povinen nahlásit blížící se výrobu výhry/práce na SOVA COPY 5 pracovních dnů dopředu a to telefonicky na čísle +420 602 565 265 nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. včetně základních informací o typu a rozsahu práce, vazeb atd.

 

7. Detailní specifikace výher

7.1 Výhrou 1x bakalářská/diplomová práce se rozumí: Tisk a vazba bakalářské/diplomové práce, kterou výherce sám vypracoval a je uveden jako autor práce. Práce samotná musí být registrována pro odevzdání ve škole v roce 2018. Rozsah práce musí být dle pravidel dané vysoké školy/univerzity. Počet vazeb a jejich druh, který výherce získá je dán povinným počtem a druhem vazeb, které daná škola/univerzita předepisuje pro rok 2018 a obor studenta. Druh vazeb, který výherce získá je dán dle předpisu a doporučení školy/univerzity (např. škola doporučuje kroužkovou vazbu, výherce nemůže požadovat vazbu pevnou; škola určuje minimální počet vazeb 1, výherce nemůže požadovat 2 vazby; škola určuje základní podobu desek s tím, že kreativitě se meze nekladou, výherce nemůže požadovat extra texty a loga na deskách než je základní podoba apod. ). Pokud výhercova škola/univerzita nemá jasně daná pravidla pro tisk a vazbu bakalářské/diplomové práce, bude SOVA COPY vycházet z požadavků studentů, kteří si nechali bakalářskou práci pro danou školu/univerzitu vypracovat v SOVA COPY v minulosti. Formát, druh vazby, druh tisku a použitý materiál musí odpovídat nabízeným možnostem od SOVA COPY pro výhry. Výherce tedy nemá nárok na výrobu zdarma pro své vlastní účely. Výroba prací je jednorázová a nelze opakovat. Práce budou k dispozici k převzetí na provozovně SOVA COPY.

7.2 Doba tisku a vazby kompletní práce pro výherce je 24 hodin od předání všech potřebných podkladů pro výrobu. 24 hodin se vztahuje na pracovní dny tzn. mimo víkendů, svátků, dnů pracovního klidu a dnů, kdy se SOVA COPY zavřena z interních důvodů např. nemoc, dovolená, technické důvody apod. (např. kompletní podklady dorazí v 16:00 hodin v pátek a práce bude připravena v pondělí v 16:00 hodin).

7.3. Případné služby a materiály nad rámec výhry budou výherci účtovány dle aktuálních ceníků SOVA COPY v den provedení. O těchto cenách bude výhercem informován předem.

 

8. Služby tisku a vazby bakalářských/diplomových prací v SOVA COPY pro výhry

8.1 Pevná vazba do A4 koženkových či textilních desek Opus v barvě tmavě modrá, černá, tmavě zelená, bordó dle skladové dostupnosti.

8.2 Písmo na deskách či hřbetu v barvě zlaté či stříbrné dle dostupnosti.

8.3 Kroužková vazba s bílým/černým plastovým hřbetem dle skladové dostupnosti, čirá folie vpředu, karton vzadu bílý/černý dle dostupnosti). Kroužkovou vazbou je myšlena vazba kroužková plastová ve formátu A4.

8.4 Termo vazba bílá s čirou folií vpředu pro formát A4. Termo vazbou je myšlena vazba do termo desek ne lepená vazba V2.

8.5 Vlepené kapsy na CD a přílohy - čirá plastová kapsa na CD nebo papírová, papírová kapsa na přílohy či čirá plastová kapsa na přílohy „pásek“ dle skladové dostupnosti.

8.6 Tisk na bílý papír A4, 80g jednostranně či oboustranně. Tisk barevných a černobílých listů probíhá odděleně.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách (www.sovacopy.cz), kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

9.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje SOVA COPY dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno a příjmení či nicku na Facebooku a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla provozovatele SOVA COPY; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.sovacopy.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

9.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

9.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 9. 11. 2017.